מסחר במטבע זר

מסחר במטבע חוץ, כלומר חליפין של מטבע אחד במטבע של מדינה אחרת. מטבע זר הינו מטבע חוץ – כלומר מטבע של מדינה אחרת, אשר בדרך כלל מקובל במסחר בינלאומי.

מסחר במטבע חוץ, מתבצע כיום בעיקר על ידי בנקים וגופים רשמיים אחרים. שוק המט"ח הוא הגדול ביותר בעולם. סכום המסחר היומי בשוק המט"ח הוא עצום והגדול ביותר בתחום המסחר הבינלאומי. שוק זה מושפע מתנודות פוליטיות, כלכליות וחברתיות, זהו שוק מאוד דינמי ורווי שינויים.

נגישות