הארכת שעות מסחר בבורסה

בפברואר 2013 החליט דירקטוריון הבורסה בתל אביב לשנות את שעות המסחר בבורסת ישראל, בכדי ליצור חפיפה בשעות המסחר במניות ובנגזרים, עם בורסות באירופה וכן חפיפה חלקית עם בורסת ניו יורק. שעות המסחר באג"ח ובמק"מ קוצרו.

לאחר שבמשך מספר חודשים בחנה בורסת תל אביב את מחזורי המסחר ואת השינויים שחלו בהם, במהלך הזמן שבו הייתה חפיפה חלקית בשעות המסחר עם בורסות באירופה ובת"א. הבדיקה הראתה כי במהלך זמני החפיפה, מחזורי המסחר גדלו ב – 15% עד 30%. לכן הוחלט לשנות את זמני המסחר במניות ובנגזרים, לשם יצירת חפיפה גדולה יותר עם הבורסות באירופה ובניו יורק.

נגישות