מסחר מוקדם

מסחר שמתבצע בין סוחרים, לפני פתיחת המסחר בבורסה.

מסחר מוקדם בבורסה – מתקיים במספר בורסות בעולם. מסחר בנייר ערך שמתבצע לפני שעות המסחר בבורסה, כאשר המשקיעים מקבלים מידע באמצעות מערכות המסחר, אשר מציגות את התנודות בנייר הערך, כך שהמשקיעים יכולים לחזות באיזה ערך תיסחר המניה בפתיחת המסחר. בבורסה בניו יורק, למשל, מתקיים מסחר מוקדם ערני למדי וכן מסחר מאוחר, כך שהמסחר די פעיל גם מחוץ לשעות המסחר בבורסה.

נגישות