עמלות מסחר מוזלות

לכל פעילות בבורסה יש עמלות אותם משלמים הסוחרים לחבר הבורסה דרכו הוא סוחר. כלומר, תשלומי עמלות לבנקים או לבתי ההשקעות שמנהלים את התיק שלכם.

סוחרים רבים מבצעים את המסחר בעצמם אך מבקשים ייעוץ דרך הבנקים או בתי ההשקעות השונים. במטרה להשיג עמלות מסחר נמוכות יש כמה דברים שניתן לעשות. דבר ראשון, העדפת בית השקעות על פני הבנק – הבנק תמיד יישא בעמלות גבוהות. לפני שאתם נותנים לבית השקעות לנהל את התיק שלכם, השוו בין העמלות אותן מציעים בתי השקעות שונים וזכרו, כי תמיד תוכלו להתמקח על גובה העמלות.

נגישות