מסחר ישיר בבורסה

כאשר מדברים על מסחר ישיר בבורסה, צריך לזכור שהיחידים שיש בידיהם את האפשרות לסחור בבורסה באופן ישיר הם חברי הבורסה. הבנקים, בתי ההשקעות והגופים הפיננסים המעורבים בבעלות על הבורסה. משקיעים אשר מעוניינים לסחור בבורסה באופן עצמאי, מקבלים מחברי הבורסה סיסמא ותוכנת מסחר המאפשרות גישה ישירה למסחר בבורסה, כאשר המסחר שמבצע המשקיע עובר דרך מחשב חבר הבורסה וממנו למחשב הבורסה.

כאמור, חברי הבורסה מעניקים גישה ישירה למסחר בבורסה, אך מסחר ישיר הוא רק בידיהם של חברי הבורסה. חברי הבורסה משמשים כמתווך בין הבורסה לבין המשקיעים.

נגישות