הגדרה של מסחר

מסחר בבסיסו הוא צרוף פעולות של קנייה ומכירה. אך בבחינה של הגדרת המסחר יש מקום להזכיר קיומם של מוכרים, סוחרים, קונים, צרכנים, מערכות מסחר ושיטות מסחר.

עם השנים דרכי המסחר התפתחו וכיום ניתן לדבר על מסחר אלקטרוני. מסחר אלקטרוני הוא מסחר שמבוצע באמצעות מערכות ממוחשבות ומרושתות מתקדמות ביותר, המאפשרות תקשורת והעברת נתונים בזמן אמת, באופן גלוי ובאופן סמוי. מערכות המסחר מאפשרות אף את ביצוע המסחר עצמו, כלומר העברת כספים ותשלומים באופן אלקטרוני וכמובן, סגירת עסקאות וביצוען.

נגישות