מסחר סגירה

מכונה גם מסחר נעילה. מסחר זה מתבצע לקראת סיום יום המסחר בבורסה, לפי שערים שנקבעו בשלב טרום נעילת המסחר. לאחר מסחר הסגירה מתבצעת סגירת המסחר ונעילת יום המסחר בבורסה.

שעות סגירת המסחר בבורסה בישראל – בימים ב – ה המסחר נסגר בשעה 17:30 לערך וביום א, המסחר נסגר בשעה 16:30 לערך, שכן שאר הבורסות בעולם אינן עובדות ביום א ולכן היקף המסחר בבורסה בתל אביב הוא קטן מהרגיל.

סגירת יום המסחר בבורסה מתרחשת לאחר שבוצעו הפעולות שנקלטו לפי שער הנעילה. שער זה נקבע בשלב טרום הנעילה בהתבסס על פעולות המסחר שנשארו משלב המסחר הרציף ולא בוצעו ועל פעולות המסחר שנקלטו בשלב טרום המסחר. לאחר שכל פעולות המסחר בוצעו (למעט אלה שאינן לביצוע והודעה על כך נמסרת לשולח הפקודה) מתבצעת סגירת המסחר בבורסה, עד ליום המסחר הבא.

נגישות