שלב מסחר הנעילה

שעת מסחר הנעילה, היא השעה האחרונה ביום המסחר בבורסה, בה מתקיים מסחר הנעילה. בשעה זו נקבעים השערים של המניות השונות (כל מנייה בנפרד) ומתבצע מסחר לפי פקודות המסחר שהוזנו ונקלטו בשלב טרום הנעילה.

נעילת המסחר מתחילה בעצם בשלב טרום הנעילה. בשלב זה מוזנות פקודות מסחר אשר נקלטות וממתינות במערכת. בתחילת שלב הנעילה נקבע שערה של כל מנייה בנפרד, לפי פקודות המסחר משלב טרום הנעילה ולפי פקודות שנקלטו בשלבי המסחר האחרים אך טרם בוצעו. לאחר שנקבעים שערי מסחר הנעילה לכל מנייה, מסחר הנעילה מתבצע לפי הפקודות שנקלטו ולפי שער מסחר הנעילה. לאחר מסחר הנעילה ולפיו, נקבעים שערי הנעילה של כל מנייה.

כנסו לבירור שעת מסחר הנעילה באתר הבורסה.

נגישות