מאזן מסחר

לרוב מתייחס למאזן מסחר החוץ של מדינה מסוימת. כאשר המאזן מודד את היחס בין יצוא סחורות על ידי מדינה למדינות אחרות לבין יבוא סחורות לתוך המדינה. כלומר, בדרך כלל מתייחס המאזן ליחסים של מדינה מסוימת עם שאר המדינות, זאת למרות שיש מקרים חריגים בהם המאזן מתייחס ליחסים של מדינה אחת לאחרת.

מאזן מסחר, כאמור, בודק את היחס בין ייצוא לייבוא סחורות במדינה מסוימת. המאזן יכול להיות מאוזן, שלילי או חיובי. מאזן שלילי מסמן כי כלל עלות סחורות הייבוא לתוך המדינה עולה על עלות הייצוא של המדינה. מאזן חיובי אומר כי הסחורות אשר יוצאו על ידי המדינה הן בערך גבוה מהסחורות שיובאו.

נגישות