מחזור מסחר ממוצע

אחד מנתוני הניתוח של המתרחש בנייר ערך. מחזור מסחר ממוצע מצביע על הערך הממוצע בו נסחר נייר הערך הנתון.

מחזור מסחר יומי ממוצע מתייחס לממוצע היומי של המסחר בנייר הערך הנתון. נתונים אלה משמשים בידי הסוחרים והמשקיעים לנתח את השוק ולצפות עליות או ירידות בנייר הערך שאותו הם בוחנים. כל בורסה מפרסמת את נתוני המסחר וכן ניתן לקבלם באמצעות מערכות המסחר השונות.

נגישות